Çınarcık Yalova
Muhafazakar Aile Oteli

İptal ve İade Politikası

Rezervasyon iptal güvence (iptal edilebilir oda) paketinin satın alınmadığı rezervasyon iptallerinde
aşağıdaki şartlar geçerlidir.
KONAKLAMA başlangıç tarihine;
Sezon rezervasyonlarında (1 Haziran – 31 Ağustos);
• 90 gün kala yapılan iptal ve iade taleplerinde toplam rezervasyon bedelinin %50’si
• 90 günden daha az bir süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde rezervasyon bedelinin
tamamı alınır.
Sezon dışı rezervasyonlarda ( 1 Eylül – 31 Mayıs)
• 24 saat kala yapılan iptal ve iade taleplerinde tamamı iade edilir.
• 24 saat ve daha az bir sürede yapılan iptallerde; Rezervasyon toplam ücreti, 1 gecelik NOSHOW ceza bedeli kesildikten sonra, MİSAFİR’in belirleyeceği ve OTEL’in müsait olduğu bir
başka tarihte satın alacağı konaklama bedelinin ödenmesi şeklinde kullanabilir.
• Yeni rezervasyon bedeli önceki rezervasyon bedelinden daha az olması durumunda, geri
kalan miktar için iade yapılmaz.
• Özel tatil dönemlerinde yapılan rezervasyonlar sezon dönemi rezervasyonu sayılacaktır. (Dini
bayramlar, milli bayramlar vb. )
• İade şekli kredi kartına iade veya banka havalesi ile olabilir.
ÖLÜM VE SEYAHAT ENGELİ RAHATSIZLIK
• MİSAFİR, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının tur dönemine denk gelen 10 günlük
mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi
raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, hizmet için ödediği tutar kendisine
iade edilir.
• Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir.
• Bu durumun KONAKLAMA hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret,
MİSAFİR’in OTEL’den ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 gün içinde OTEL’e belgesiyle
birlikte sunulmalıdır.
• Bu durumda konaklanan günler toplam rezervasyon bedelinden düşüldükten sonra geri kalan
miktar iade edilecektir.
REZERVASYON DEVİR
MİSAFİR, yaptırdığı otel rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar
istediği kişiye devredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir
eden ile müteselsilen sorumludur.